Privacyverklaring

Privacy verklaring

Zo gaat de Rolpeal om met uw privacy:

De Rolpeal hecht veel waarde aan uw privacy en aan hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Wij willen u echter ook zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van het zwembad en de medewerkers zelf.

Zwembad de Rolpeal houdt zich daarom aan de privacywet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. We streven ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheers procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Geboorte datum

  • E-mailadres

  • telefoonnummer

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Rolpeal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze aankondigingen/nieuwsbrief

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om de voortgang van lessende kinderen in kaart te brengen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Rolpeal neemt je privacy en de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.